Afspejler benchmark

SPARINVEST Sparinvests afdeling i kategorien nordamerikanske aktier hedder S&P 500 ligesom det anvendte benchmark.

Afdelingens strategi er at være markedskonform, hvilket vil sige, at fokus er på at replikere udviklingen i benchmark, men at aktiv porteføljeforvaltning på sektorniveau kan praktiseres.

Portfolio manager Thomas Bjørn Jensen forklarer, at porteføljen med omkring 100 positioner i perioder med væsentlig usikkerhed om den fremtidige udvikling så vidt muligt vil afspejle benchmark, mens over- og undervægtning vil finde sted, når man synes særlig sikker på enkelte sektorers fremtidige udvikling. Strategien bygger på, at man ved blot at bestræbe sig på at nå et afkast på niveau med eller lidt bedre end benchmark historisk har vist sig være meget konkurrencedygtig...

BRANCHENYT
Læs også