Solceller er måske løsningen

Der er fortsat væsentlig usikkerhed om den fortsatte drift.

Siliciumproducenten Topsil har gennem en årrække leveret skuffende resultater, og 2003 bliver ikke nogen undtagelse. Igen forventer selskabet et negativt resultat for året, endda efter at det lykkedes at realisere et overskud i 2002. Driftsresultatet for de første tre kvartaler af 2003 var på -2,5 mio. kr., hvilket ventes øget til et minus på 10-15 mio. kr. for helåret på grund af omkostninger på 8-12 mio. kr. i forbindelse med tiltag til forbedringer i selskabet. Tiltagene dækker over nedlukning af visse aktiviteter, øget outsourcing samt omlægning af produktionsgange, hvilket indebærer, at medarbejderstaben vil blive reduceret med 20 pct. i forhold til det nuværende niveau på omkring 90 medarbejdere.

Ændringerne i selskabet gennemføres i forlængelse af, at den første væsentlige kontrakt blev landet inden for det nye fokusområde, silicium til solceller. Ordren er til den amerikanske solcelleproducent SunPower Corporation og udgør en værdi på 4,4 mio. dollars, svarende til omkring en fjerdedel af Topsils årsomsætning. Leverancen ventes at strække sig frem til oktober-november 2004...

BRANCHENYT
Læs også