Dollar-fald modvirket

JYSKE INVEST Afdelingen med USA-aktier har frem til december afdækket en del af sin dollar-eksponering, hvilket har bidraget til at modvirke en mindre del af dollares kraftige fald over for danske kroner. Samlet opnåede afdelingen i 2003 dog et afkast lidt bedre end benchmark, nemlig på 7,40 pct. mod 7,19 pct. for MSCI USA.


Porteføljemanager Mads Kaiser vurderer, at markedet er vel optimistisk omkring især IT-aktierne, som afdelingen er lidt undervægtet i. Han genkender for mange af IT-boblens træk. I de første knap tre uger af 2004 ligger afkastet også en smule foran benchmark, nemlig med 4,40 pct. mod 4,38 pct. Også industri og forsyning har man valgt at undervægte til fordel for sundhed, energi og finans. Sidstnævnte har stor fordel af et økonomisk opsving, hvor virksomheders og privates økonomi forbedres, ligesom der ventes stigende aktivitet inden for M&A, dvs. virksomhedshandler, børsnoteringer mv.

Mads Kaiser er knap så negativ over for USA som mange investorer, bl.a. har han forventning om, at selskabernes forestående fjerde kvartals regnskaber vil overraske positivt, men han medgiver dog, at USA's underskud på statsfinanserne og handelsbalancen er et problem. Til gengæld er der mange amerikanske selskaber, som opererer globalt, der har stor fordel af udviklingen i dollarkursen...

BRANCHENYT
Læs også