Kort nyt fra EU

Ministerrådet godkender fusionskontrolregler Ministerrådet godkendte den 20. januar 2004 officielt de nye fusionskontrolregler. Reglerne træder i kraft den 1. maj 2004 i forbindelse med udvidelsen af EU.

Det betyder bl.a., at fusioner eller virksomhedsoverdragelser, der vedrører de nye medlemslande, nu også skal anmeldes til Kommissionen, hvis koncernomsætningen er tilstrækkelig stor.

De nye fusionskontrolregler indebærer bl.a., at tidsfristerne for anmeldelse af fusioner til Kommissionen bliver mere fleksible. Samtidig har de nye regler til formål at styrke det såkaldte one-stop-shop-princip, dvs. en nærmere afklaring af, hvornår en fusion skal behandles af nationale konkurrencemyndigheder eller Kommissionen, bl.a. med den hensigt at skabe et mere fleksibelt system for, at sager sendes tilbage til nationale konkurrencemyndigheder...

BRANCHENYT
Læs også