FINANS

SALLING BANK Salget af Totalkredit til Nykredit bidrog til, at Salling Bank med hovedsæde i Skive fik markant fremgang i 2003 og opnåde det bedste resultat i nyere tid.

Resultatet får da også prædikatet "yderst tilfredsstillende", og udbyttet til aktinærerne fordobles til 20 kr. Årsresultatet før skat blev 24 mio. kr. mod godt 9 mio. kr. i 2002. Banken havde ventet 12-15 mio. kr. i overskud eksklusive salget af Totalkredit, der gav en kursgevinst på 14 mio. kr. Den indgår i kursreguleringerne, der steg markant fra knap 3 mio. kr. til knap 22 mio. kr. Nettoresultatet blev et overskud på 21,2 mio. kr. mod 6,4 året før. RB-Børsen

NATIONAL INDUSTRI Resultatet blev bedre end ventet i første kvartal for National Industri, men aktiviteten var lavere end ventet. Det kom frem på generalforsamlingen tirsdag. Første kvartal, der løb frem til 31. december har været præget af et lidt lavere aktivitetsniveau end ventet, men perioden blev bedre end sidste år, med en omsætning på godt 63 mio. kr. mod 57 mio. kr. sidste år og med et overskud før skat på 1,0 mio. kr. mod en underskud af samme størrelse sidste år, skriver National Industri. Selskabet fastholder dog forventningerne til hele året, der fortsat lyder på en omsætning i størrelsesordenen 270 mio. kr. og et årsresultat på mellem 10-12 mio. kr. før skat. RB-Børsen..

BRANCHENYT
Læs også