Vi fik Dannebrog i Estland

Estlands og Danmarks historie vil altid være knyttet sammen. Det var nemlig i Estland, at Dannebrog ifølge sagnet i år 1219 faldt ned fra himlen og blev vores nationalflag.

Den danske konge var dengang Valdemar Sejr, der havde underlagt sig store dele af Nordtyskland. Samme år som Valdemar Sejrs kroning i 1202 satte 16 skibe fyldt med estiske krigsfolk kursen mod Danmark. De havnede i Blekinge, hvor de hærgede og raserede. Det ville Valdemar Sejr hindre gentagelser af, og han ville samtidig kristne de hedenske estere - paven havde nemlig givet ham tilladelse til, at han måtte underlægge sig alle de lande, som han kunne kristne.

Så i 1219 stod en dansk hær om bord på 500 skibe og gik anført af Valdemar Sejr og med Lunds ærkebiskop Anders Sunesen og en flok præster i land i Estland der, hvor hovedstaden Tallin nu ligger...

BRANCHENYT
Læs også