Kontraktbrud koster ejer skat

? Jeg har en lejlighed, som er udlejet tidsbegrænset til og med udgangen af august 2004.

Der foreligger en lejekontrakt, hvoraf fremgår i §11, at »lejemålet afsluttes med udgangen af august 2003, med mindre andet aftales.«

Lejeren ønsker imidlertid at bringe lejemålet til ophør og fraflytte lejligheden nu...

Læs også