Skatteministeriet var advaret

I efteråret 2000 pegede en arbejdsgruppe under Skatteministeriet på Jyske Banks forretningsidé med at skære i virksomhedsskatten ved at udnytte kunstige fradrag skabt gennem tilbagekøb af egne aktier.

Alligevel er hullet ikke forsøgt lukket i et lovforslag, som regeringen netop har fremsat på området.

Jyske Banks forsøg på at få et skattemæssigt fradrag på 1,8 mia. kr., fordi banken har opkøbt egne aktier gennem en årrække og derefter annulleret dem, burde ikke komme bag på skattemyndighederne...

Læs også