Strid om åer

Landmænd over hele landet lider under de seneste måneders megen nedbør, der får åer og vandløb til at løbe over deres bredder og ødelægge afgrøderne på de nærliggende marker.

Ifølge landbruget bærer amterne dog også en del af skylden for de oversvømmede marker. Amternes lovpligtige grødeskæring, det vil sige beskæringen af åens planter, er ikke effektiv nok, mener landmændene, og derfor kan åen ikke rumme de store mængder nedbør, der bliver afledt fra markerne. Problemet er generelt for hele Danmark, men særligt i Viborg Amt har det været stort, og flere steder truer landmændene med at begå selvtægt ved at begynde en oprensning af vandløbene.

»Igennem de seneste år har amterne fokuseret på naturhensynet ved at lave en meget begrænset beskæring og skånsom oprensning, hvilket har medført en dårligere vandafledningsevne. Man har ikke prioriteret grødeskæringen højt nok,« siger viceformanden for Dansk Landbrug, Gert Karkov. »Hvis ikke amterne kan finde ud af at administrere vandløbsloven, så der også tages hensyn til afledning af vand og dermed landmændene, så må andre instanser tage over, dog må jeg tage afstand fra enhver form for selvtægt,« siger Karkov...

BRANCHENYT
Læs også