Junckers-tilsyn risikerer erstatningssag

Tilsynet med betalingsstandsningen i den kriseramte trægulvsproducent F. Junckers Industrier i Køge risikerer et erstatningskrav for at have udleveret fortrolige oplysninger fra selskabets aktiebog.

Aktiebogen indeholder oplysninger om aktionærers navne, adresser og ikke mindst hvor mange aktier, den enkelte aktionær ejer. Oplysningerne er blevet brugt af Junckers til at rundsende et brev fra de to mulige nye ejere, Lorentz Jørgensen og Mogens de Linde, som har indvilget i at skyde 75 mio. kr. i ny kapital i selskabet. I brevet beder de to mulige investorer om en fuldmagt til at stemme på generalforsamlingen i næste måned, hvor Junckers nuværende aktionærer skal stemme for at deres aktiekapital nedskrives til 0 kr. og de to nye investorer dermed bliver de fulde ejere af Jun-ckers. Brevet er rundsendt af tilsynet, men selvom oplysningerne ikke direkte er blevet udleveret fra Junckers, risikerer det beskikkede tilsyn, advokat Oluf Engell, at blive mødt af et erstatningskrav.

»Ikke helt fint i kanten« ..

Læs også