USA's aktionærer er vrede

De mange skandaler i det amerikanske erhvervsliv har leveret ammunition til vrede aktionærer, der nu forlanger, at årets generalforsamlinger bliver andet og mere end et PR-show for direktion og bestyrelse. Forslag skal gøre det lettere at kontrollere lønninger og vælge medlemmer af bestyrelser.

Washington

Et oprør, der længe har ulmet blandt mange amerikanske aktionærer, ventes at slå ud i lys lue, når de årlige generalforsamlinger i de store banker og industrikoncerner indledes i den kommende måned...

Læs også