Sæsonudjævning op i Folketinget

Debatten om vinterbyggeri bliver nu bragt frem i Folketinget. Det er SF's boligpolitiske ordfører Morten Homann, der ønsker besked om, hvorfor det trækker ud med regeringens initiativer til at få flyttet mere byggeaktivitet fra sommermånederne til vinterperioden.

Såvel byggeriets lønmodtagerorganisationer som arbejdsgiverne i Dansk Byggeri har gennem længere tid presset på, for at få flyttet mere byggeaktivitet flyttet til vintersæsonen. Blandt andet har organisationerne ønsket, at den offentlige sektor som bygherre skulle gå foran som godt eksempel og gennemføre mere byggeri i vinterperioden.

Det er også påpeget, at den offentlige budgetcyklus, der som regel falder i årets sidste kvartal, medfører at bevillinger kommer så sent på året, at der først kan komme gang i nyt besluttet byggeri i 2. og 3. kvartal det følgende år. Endelig har både lønmodtagere og arbejdsgivere i byggeriet ønsket øget udvikling og forskning i nye totaloverdækningssystemer, der kan gøre store byggepladser uafhængige af vejrliget. Ifølge beregninger foretaget af Dansk Byggeri vil en overflytning af byggeri for tre - fire mia. kr. ud af det samlede danske byggeri på ca. 165 mia. kr. betyde besparelser for et trecifret millionbeløb alene til dagpenge, fordi flere vil komme i beskæftigelse i de vintermåneder, hvor ledigheden traditionelt er i top i byggebranchen...

Læs også