Gældsplagede danskere fredet i Europa

Planerne om at gøre samtlige dårlige betalere i hele EU økonomisk fredløse ved at opføre dem i et centralt fælles register møder massiv politisk modstand.

Dårlige betalere i Danmark slipper sandsynligvis for at blive skrevet op i en central sort bog sammen med ligesindede fra hele EU, og dermed at blive gjort økonomisk fredløse.

Det står fast, efter at EU-Parlamentets retsudvalg fornyelig vendte tommelfingeren nedad for et direktivforslag, som bl.a. Finansrådet i Danmark betegner som »et totalt fejlskud.«..

Læs også