Fra Skanderborg til Ukraine

Ukrainere er akkurat lige så dygtige som os, men de skal formes efter danske kvalitetsnormer, mener fabrikant Gert Sørensen, som flagede ud for fem år siden og nu vil lave det største savværk i Vestukraine.

Lviv

Når Gert Sørensen ansætter en ny medarbejder på sit ukrainske savværk, beder han i samme omgang manden om at skrive under på sin egen opsigelse...

Læs også