Byggeriet klarer sig godt

Der har kun været en minimal stigning i antallet af konkurser og virksomhedslukninger trods den begyndende aktivitetsnedgang i branchen i 2002.

Danske bygge- og anlægsvirksomheder har klaret sig godt gennem byggekrisen, der satte ind sidst på året i 2002.

Det fremgår af en helt ny regnskabsanalyse af bygge- og anlægsbranchen for 2002, som Dansk Byggeri nu lægger frem. Ifølge analysen blev overskudsgraden (resultatet før finansielle poster og skat) i de danske bygge- og anlægsvirksomheder generelt forbedret fra 0,9 pct. i 2001 til 2,1 pct. i 2002...

Læs også