Øget fokus på økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et fælles problem for alle erhvervsvirksomheder. Usikkerheden om, hvilket omfang kriminaliteten har, og hvor stor en trussel den reelt må anses som, er den samme over hele verden.

I USA forventer 43 pct. af virksomhedslederne et fald i den økonomiske kriminalitet fremover. I Malaysia venter til gengæld 61 pct. af virksomhedslederne at kriminaliteten vil stige, og 54 pct. angiver, at denne forventning skyldes for milde sanktioner.

I Tyskland forventer 82 pct. af virksomhedslederne en stigning i den økonomiske kriminalitet, men her begrunder 79 pct. af lederne denne forventning med mindsket social kontrol og 46 pct. har tillige angivet medarbejdernes utilfredshed med arbejdspladsen som en faktor...

Læs også