Færre administrative byrder i 2005

Mindre virksomheder skånes i fremtiden for en del af den statistiske indberetning, som kan være med til at gøre hverdagen som erhvervsdrivende sur. Virksomhedernes byrde ved indberetning til Danmarks Statistik steg i 2003 med 3 pct. i forhold til 2002.

Virksomhedernes administrative byrder lettes i 2004. Danmark Statistik vil fra og med i år skåne mindre virksomheder for at lave mange, tidskrævende, statistiske optællinger. Fra og med 2005 skal mindre virksomheder - alt efter branche og størrelse - højst indberette tre statistikker om året.

Allerede fra 2004 vil Danmarks Statistik nedsætte antallet af de mange stikprøvestatistikker inden for landbruget og beskæftigelsesstatistikken inden for bygge- og anlægssektoren. Samtidig vil det i løbet af i år blive muligt at indberette en del af de statistiske blanketter elektronisk, hvilket styrelsen forventer vil gøre arbejdet nemmere...

Læs også