Tillid afgørende

Tillid er en grundlæggende faktor i alle typer rådgivning. Uanset hvor meget faglig indsigt du har, så kan det ikke erstatte klientens tillid. Hvis den, du rådgiver, ikke tror på dig, bliver der aldrig tale om et rigtigt rådgivningsforhold.

Spørgsmålet er så, hvordan et tillidsbaseret forhold kan opbygges? Det giver bogen klare anvisninger på i både teori og praksis. Tillidsbaseret rådgivning henvender sig til alle professionelle rådgivere. Det er oversættelsen af en amerikansk bog.

"Tillidsbaseret rådgivning"..

Læs også