Kontrollen i orden

Jordbrugere og fiskere er tilfredse med den kontrol, de er underlagt af Fødevareministeriet. Til gengæld er de irriterede over egenkontrollen.

Landmænd, fiskere og virksomheder i foder- og fødevareindustrien føler sig ikke generet af den kontrol, de udsættes for af Fødevareministeriet.

En undersøgelse foretaget af PLS Rambøll og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen viser, at 85 pct. af de kontrollerede er tilfredse med den behandling, de får af de kontrollerende medarbejdere fra Fødevareministeriets direktorater...

Læs også