Købmændene besejrede Bilka

Højesteret stadfæstede dommen om, at Bilka-byggeriet i Horsens er ulovligt. Horsens Kommune kan se frem til flere erstatningskrav.

Der var blomster og champagne på De Samvirkende Købmænds (DSK) kontor i Hellerup torsdag, da Højesteret stadfæstede landsrettens dom over Bilka-byggeriet i Horsens.

DSK har kæmpet indædt mod lavprisvarehuset, siden byggeplanerne blev offentliggjort i 1996 og hele tiden fastholdt, at Horsens Kommune ikke kunne dispensere fra den meget detaljerede lokalplan for det område, som Bilka og kommunen havde udpeget til varehuset. Da Naturklagenævnet i 1999 afviste klagen, anlagde DSK sag mod Naturklagenævnet. DSK fik medhold i Vestre Landsret i 2001, Naturklagenævnet ankede afgørelsen, og torsdag blev dommen stadfæstet af syv enige dommere i Højesteret...

Læs også