Stærk vækst i SAP

Opsvinget i USA er det mest markante træk i kvartalsregnskabet fra SAP.

Stærk vækst i omsætningen på det vitale amerikanske marked er drivkraften i det solide regnskab for første kvartal af 2004, som tyske SAP AG offentliggjorde torsdag.

I USA er SAPs omsætning i første kvartal steget med 45 pct. i forhold til samme kvartal i fjor. Korrigeret for valutakursudsving er væksten endda 65 pct...

Læs også