Uklart grundlag for Midtbank-dommen

Landsrettens præmisser i Midtbank-sagen er ikke ganske klare, ligesom der har været nogen uenighed rettens medlemmer imellem.

Vestre Landsret frifandt i går topledelsen fra Midtbank. Fra en klar og enig domfældelse ved byretten - dog med betingede straffe - til en ren frifindelse ved landsretten. Bortset fra den naturlige glæde hos de nu frifundne må man spørge, hvilken betydning denne afgørelse har. Er den klare afgørelse fra byretten blevet ændret, fordi landsretten i et og alt var uenig med byretten? Er det blevet umuligt for anklagemyndigheden at gennemføre sager om insiderhandel? Eller var afgørelsen baseret på helt konkrete omstændigheder, som næppe nogensinde vil foreligge igen?

Nøglen til forståelsen og rækkevidden af en hvilken som helst dom ligger i rettens præmisser. Her anfører retten de overvejelser og grunde, den har haft som baggrund for at nå til sit resultat, og her kommer det som regel klart frem, om en afgørelse er helt konkret, eller den måske har vidererækkende betydning. Landsrettens præmisser i Midtbank-sagen er imidlertid ikke ganske klare, ligesom der har været nogen uenighed rettens medlemmer imellem...

Læs også