Uudnyttede fradrag, når gifte er adskilt

? Skattelovens bestemmelser om overførsel af uudnyttede fradrag mellem ægtefæller administreres sådan, hvis to ægtefæller, hvoraf kun den ene har indtægter, af en eller anden grund bor på forskellige adresser, så vil de blive beskattet med op til 27.000 kr. mere, end hvis de har samme bopæl.

I begge tilfælde er forsørgelsespligten den samme.

Kan der gives et fornuftigt argument for denne diskrimination?..

Læs også