EU-penge bruges til gylleturisme

Danmarks største biogasanlæg skal have besøgscenter.

Gylleturisme kan blive en ny højst uventet indtægtskilde i Nordvestjylland.

Baggrunden er et EU-tilskud på 40 mio. kr. til Danmarks største biogasprojekt i Maabjerg lige nord for Holstebro. Her vil der om få år blive pumpet 1.500 tons gylle i rørledninger ind til en kommende stor forgasningstank i døgnet, hvor der iblandes døde dyr, spildevandsslam, slagteri- og mejeriaffald...

Læs også