Oliepriser mod nye højder

Dystre udsigter for verdensøkonomien, hvis OPEC bringer overproduktionen til ophør.

På trods af en fortsat betydelig overproduktion i Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) er oliepriserne inden for det seneste døgn nået op på det højeste niveau siden 1990.

De seneste uafhængige opgørelser viser, at OPEC i april producerede 1,86 millioner tønder mere end de aftalte 23,5 mio. tdr. i døgnet. Hertil skal lægges de 2,25 mio. tdr., som Iraks produktion nu er nået op på. Irak er ikke omfattet af OPEC's produktionsaftale...

Læs også