Satsning på høj-vækst

SEBINVESTS afdeling Europæiske Aktier har en ganske fokuseret portefølje sammensat af 45-50 aktier. Afdelingens investeringsstrategi bygger på temaer, hvor den væsentligste aktuelt er emerging markets growth.

Dette indebærer, at man gennem investering i europæiske aktier, som har væsentlig eksponering i emerging markets områder, søger at få del i det væsentlige potentiale, der ligger i disse høj-vækst områder. Aktiespecifikt nævner portfolio manager Michael Bruun A.P. Møller-Mærsk og Østasiatisk Kompagni, der begge indgår under temaet som følge af deres aktiviteter i Kina. Innovativ farma er et andet aktuelt tema, hvorunder selskaberne Coloplast og engelske Smith & Nephew Plc har bidraget positivt til afkastet i den seneste tid. Udover tema-tilgangsvinklen til investeringerne i afdelingen foretages naturligvis en overordnet styring af porteføljens risikoeksponering. Michael Bruun forklarer, at risikoen vurderedes højere end ønsket efter de pæne stigninger i aktiekurserne i begyndelsen af 2004, og reduceredes gradvist medio februar og marts ved at øge vægten af konjunktur stabile aktier på bekostning af de cykliske aktier.

Læs også