Dansk støtte til EU-plan

Den danske regering støtter EU-forslag om afskaffelse af eksportstøtte til landbrugsvarer. Men regeringen har ingen holdning til, hvornår støtten skal være afviklet.

Mens bekymringen breder sig til dansk landbrug og fødevareindustri, støtter den danske regering ubetinget EU-Kommissionens forslag om at afskaffe eksportstøtten til fødevarer.

Forslaget er fremsat for at genoplive de WTO-forhandlinger, der blev lagt i respirator efter det mislykkede topmøde i Mexico i 2003. Forhandlingerne har til hensigt at skabe en friere og mere retfærdig verdenshandel, men den rige verdens landbrugsstøtte er en af de alvorligste forhindringer for at nå målet...

Læs også