Forventninger

I den aktuelle debat om den kommunale struktur indgår sygehusene som et væsentligt element. De elektroniske patientjournaler er gledet ind i debatten. Det beskæftiger en ny bog sig med. Med udgangspunkt i en sygehusafdeling beskrives, hvad der sker med medicinsk praksis, når papirbaserede patientjournaler skiftes ud med elektroniske. Samtidig belyses generelle sammenhænge mellem informationsteknologi, arbejde og organisering.

"Den elektroniske patient-journal"

Af Signe Svenningsen..

Læs også