Bødestraf for skuldersår

En landmand fra Horsens-egnen fik i går en bødedom i byretten på 3.000 kroner, fordi han havde leveret et svin til slagteriet, sel vom det havde skuldersår.

Retssagen er en af de første, siden reglerne om skuldersår blev strammet i november 2003. Dengang kom det frem, at 13.000 grise årligt blev sendt til slagterierne, selv om de havde alvorlige skuldersår. I kølvandet på stramningerne er omkring 90 landmænd blevet politianmeldt på grund af skuldersår, men langt de fleste landmænd har valgt at betale bøderne uden en retssag.

Mange landmænd har betalt, selv om de mente, dokumentationen for skuldersårene og ulovlighederne var for dårlig, og foreningen Danske Svineproducenter har været så utilfreds med beviserne i sagerne, at den har skrevet til fødevareminister Mariann Fischer Boel om problemet. I flere sager blev landmændene præsenteret for bøderne flere måneder efter, at grisen var leveret til slagteriet, og dokumentationen var blot et foto af den afskårne skulder med såret og så et stykke papir med et nummer på...

Læs også