2900 journalister nedlægger arbejdet

2900 journalister på aviser, radioer og internetmedier i Norge har nedlagt arbejdet. I alt er 69 aviser, 11 lokale tv-stationer og fire multimedieselskaber blevet ramt af arbejdsnedlæggelse.

Arbejdsnedlæggelserne i de forskellige mediehuse sker ifølge journalisten.no, fordi journalistforbundet i Norge, Norsk Journalistlag (NJ), ikke har kunnet få opfyldt sit krav over for arbejdsgiverorganisationen Mediebedriftenes Landsforening (MBL) om, at journalisterne skal have medindflydelse på pensionsordningen.

NJ har også forgæves forsøgt at få en aftale på plads om bedre vilkår for midlertidigt ansatte og et særligt tillæg for de lavest lønnede...

Læs også