Milliardregning fra advokater

Advokater forlanger næsten 19.000 kr. i timen for at føre sag mod verdens rigeste virksomhed, Microsoft. »En advokat kan med sin attachétaske stjæle mere end 100 mænd med pistoler.«

New Orleans

Med disse ord begrunder (Don) Vito Corleone, hvorfor hans plejesøn Tom Hagen bør studere jura...

Læs også