Misvisende prissætning

Sommerhus solgt for 420.000 kr. blev sat til 0 kr. i værdi af skattevæsenet. Landsret gav skatte-yder medhold i, at det var helt forkert - men skatteankenævn fastholder værdien 0.

Skatteydere risikerer at blive kørt rundt i klagesystemet, når de i utilfredshed med de lokale skattemyndigheders skønsmæssige vurdering af f.eks. deres fradrag, fastsættelse af værdien ved ejendomshandel, kursværdier etc. går den trange vej over først det administrative klagesystem og senere domstolene.

Årsagen er ifølge den århusianske skatteadvokat Tommy V. Christiansen, at domstolene ikke - selv når de erkender, at skattevæsenets skønsmæssige ansættelse er helt ude af proportioner - vil fastslå, hvad den reelle værdi skal være...

Læs også