Kort nyt

Mobilmaster giver lavere huspriser HUSHANDEL To tredjedele af landets ejendomsmæglere frygter, at opsætningen af de nye såkaldte 3G mobilmaster vil få huspriserne til at falde med op mod 10 pct. Det fremgår af en ny undersøgelse, som Dansk Ejendomsmæglerforening har foretaget.

Frygten er størst blandt ejendomsmæglerne i provinsen, mens kun 40 pct. af ejendomsmæglerne i København og på Frederiksberg har samme frygt. Men for hovedstaden som helhed er i alt 67 pct. af de adspurgte bekymrede over masternes skadelige indvirkning på huspriserne. /ritzau/

DK Benzin reddet af OK

BENZINKRIG Det forhandlerejede DK Benzin er med et rungende ja på sin generalforsamling i weekenden reddet af OK Benzin. Som et led i rekonstruktionen af det nødlidende DK-Benzin skyder det andelsejede OK Benzin 20 mio. kr. ind som ny aktiekapital. Samtidig bidrager OK Benzin og DK-Benzins bankforbindelse, Danske Bank, med ansvarlig lånekapital. Den 15 måneder lange benzinkrig tog livet af DK-Benzin, der er ejet af 200 forhandlere landet over, og forhandlerne mødte talstærkt op på generalforsamlingen for at bakke op om rekonstruktionen. Der er ingen planer om at lægge DK og OK sammen til ét selskab. DK fortsætter som en kæde af selvstændige forhandlere, og selskabet DK-Benzin A/S vil blive videreført med OK som ejer. /ritzau/

Grønlands eksport faldt

STATISTIK Den grønlandske eksport faldt i 2003 med 10 pct., viser nye tal fra Grønlands Statistik. Grønland eksporterer især rejer, hellefisk og krabber. Og selvom mængden af rejer og hellefisk er steget, har det ikke kunnet modsvare faldet i indtægterne. Sidste år eksporterede Grønland varer for i alt 2,1 mia. kr. til udlandet, hvilket er knap 240 mio. kr. mindre end i 2002, da eksporten var på 2,3 mia. kr. I 2003 eksporterede Grønland 70.049 tons rejer, hvilket er en stigning på 1,8 pct. i forhold til 2002. Alligevel faldt værdien med ca. 85 mio. kr., svarende til et fald på 6,3 pct. Sidste år blev der eksporteret 18.840 tons hellefisk, hvilket er en stigning på 44,9 pct. i forhold til året før. Grønlands indtægt på dette område blev på 455,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 24,1 pct. /ritzau/

Ny formand for ingeniører

VALG Den 31-årige diplomingeniør Lars Bytoft Olsen er for en treårig periode valgt som ny formand for Ingeniørforeningen i Danmark (IDA). Han afløser Per Ole Front, der gennem de seneste fem år har været formand for ingeniørerne. Det skete på Ingeniørforeningens repræsentantskabsmøde i weekenden. Den nyvalgte formand lægger vægt på, at IDA - som en af de største organisationer i Akademikernes Centralorganisation - får stor gennemslagskraft udadtil. Lars Bytoft Olsen har hidtil været formand for et af IDA's seks politiske udvalg, Kompetence og Uddannelsesudvalget, hvor han blandt andet har efterlyst større fokus på efteruddannelse af ingeniører. /ritzau/

..

Læs også