Domstole svigter

Domstolene undlader at afsige en klar dom, så skatteydere efter årelange skattesager må begynde forfra.

Domstolenes manglende vilje til at sætte tal på de fradrag, en skatteyder har krav på, når han klager over skattevæsenets skønsmæssige ansættelse, er årsag til, at mange skatteydere hvert år bliver tvunget til at påbegynde deres sag helt forfra ved skattevæsenet.

Skatteyderen kan få ret i sin klage hos domstolen. Men da denne ikke vil afsige en dom om, hvad den mener, skatteyderens fradrag skal være, henvises sagen til ny behandling hos den lokale ligningsmyndighed. Selv med domstolens ord for, at skattevæsenets skøn er forkert, er skatteyderen altså lige vidt...

Læs også