Byg & Invest Navne

Lars Østergaard, 38 år fratræder som administrerende direktør for Dansk Eternit Holding efter næsten fire år i stillingen for at overtage en tilsvarende stilling uden for FLS-koncernen.  • Ulrik Kolding Hartvig, 35 år, civilingeniør er med virkning fra 15. maj udnævnt til administrerende direktør i Dansk Eternit Holding. Han kommer fra en stilling som adm. dir. i Pedershaab A/S
  • Niels Sørensen, 47 år, uddannet tømrer og bygningskonstruktør, er ansat som afdelingsleder i entreprenørkoncernen Raunstrup Gruppens selskab RTS Løgstør A/S.
  • Klaus Bryld, 43 år, er ansat med virkning fra 1. maj som salgsdirektør i virksomheden Focus Ejendomme as. Han kommer fra forsikringsbranchen.
  • Jens Christian Henneberg er ansat som salgsdirektør i Corus ByggeSystemer A/S. Han kommer fra en stilling som salgs-. Og marketingdirektør i Dansk Eternit Holdings selskab i Polen.
  • Søren Duval er tiltrådt en stilling som direktør i JS ventilation a.-s. Han kommer fra en stilling som salgschef i Bravida Danmark A/S. Han indtræder i sin nye stilling som led i et generationsskift.
  • Henrik Kristiansen, 34 år, er ansat som indkøbschef i virksomheden Pettinaroli A/S, der blandt andet projekterer og eksporterer gulvvarmeanlæg.
  • Jens O. Hansen, eksportchef i Dansk Byggeri, tiltræder 1. juni en stilling som byggeattache på det danske generalkonsulat i Hamborg.
  • Anne Riis Hansen, 40 år, bygningsingeniør, er ansat som projektleder i Raunstrup Gruppens virksomhed Raunstrup Entrepriser A/S. Hun kommer fra ingeniørfirmaet Hundsbæk & Henriksen A/S i Kolding.
  • Anders Kvistborg er ansat som teknisk chef i Safe-light A/S med ansvar for teknik- og serviceafdelingen.
  • Martin Ellis, 47 år, er ansat som ny adm. direktør i for den danske tagpapkoncern, Icopal i Herlev. Han afløser Niels O. Johannesson, der fratræder efter tre år i stillingen.


Læs også