Ekspertgruppe foreslår fri affaldsindsamling

Miljøsektionen i Dansk Byggeri har fået fem professorer til at give et bud på udformningen af en kommende affaldsreform, når det drejer sig om erhvervsaffald.

Ansvaret for håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald bør fjernes fra kommunerne og i stedet overdrages til de virksomheder, der producerer affaldet. Virksomhederne skal desuden selv frit kunne vælge, hvem der skal tage imod affaldet, og hvordan det skal håndteres, blot det sker i henhold til de gældende overordnede miljøbestemmelser.

Det er budskabet fra en uafhængig ekspertgruppe til det udvalg, som miljøminister Hans Christian Schmidt (V) har nedsat til inden årets udgang at komme med forslag til den fremtidige organisering og håndtering af alt affald i Danmark. Eksperterne har efter anmodning fra Miljøsektionen i Dansk Byggeri analyseret erhvervsaffaldsområdet med henblik på at komme med et samlet overordnet forslag til en reform af den nuværende ordning med håndtering af erhvervsaffald...

Læs også