Kort nyt

DSB's IC4 ud af skabet TRAFIK DSB's nye tog, IC4, begynder om kort tid de første testkørsler, og det betyder, at toget for første gang bliver synligt for en større offentlighed.

Testkørslerne kommer til at foregå på den dobbeltsporede strækning mellem Vojens og Tinglev.DSB venter, at det første af de i alt 83 IC4 togsæt, som DSB har bestilt, bliver trukket ud til testkørsel inden tirsdag eftermiddag. /ritzau/

Udskiftning i DONG's bestyrelse

BESTYRELSER Den 40-årige Lars Torpe Christoffersen er indtrådt i bestyrelsen for olie- og naturgasselskabet DONG A/S. Han afløser afdelingschef Jakob Heinsen, Finansministeriet. Lars Torpe Christoffersen er administrerende direktør i TDC Totalløsninger A/S. Han er desuden formand for bestyrelsen for Dan Net A/S og medlem af bestyrelserne for Copenhagen Capacity, Aktieselskabet Danatech Engineering og LTC Holding A/S. /ritzau/

Ønske om kontrol af sort salg

DETAILHANDEL De Samvirkende Købmænd (DSK) mener, at Told & Skat kunne få endnu større fangster i unddragede skatter og afgifter, hvis personalet brugte mere tid på at kontrollere kiosker, pizzarier og grønthandlere uden for Told & Skats normale åbningtid. I disse perioder er mængden af varer i de små butikker nemlig iøjnefaldende større end ellers, lyder påstanden. Claus Bøgelund, der er konsulent i DSK, mener, at mange butikker ligger inde med såkaldte alibi-fakturaer, som ved kontrolbesøg forsøger at bevise, at der er foretaget et vist indkøb, og hvor papirerne er i orden. Men papirerne står slet ikke mål med de mængder, der sælges efter normal arbejdstid, f.eks. på helligdage, mener købmændene.

..

Læs også