OPEC erkender at have taget fejl

Efterspørgslen efter olie stiger mere end ventet. For første gang erkender Organisationen af Olieeksporterende Lande (OPEC) at have undervurderet væksten i den globale olieefterspørgsel, der er en direkte konsekvens af den verdensøkonomiske vækst.

I sin netop offentliggjorte månedsrapport opskriver OPEC vurderingen af den forventede vækst i den globale efterspørgsel. OPEC's egen analytikere mener således, at verden i år hvert døgn vil bruge 1,8 millioner tønder råolie mere end i 2003, hvilket er den stærkeste vækst i efterspørgselen siden midten af 1990'erne.

Opskrivningen betyder, at verden i juli kvartal vil efterspørge 26,32 mio. tdr. råolie i døgnet fra OPEC-landene, hvilket er 1,1 mio. tdr. i døgnet mere end i indeværende kvartal. I oktober kvartal venter OPEC at skulle levere 27,54 mio. tdr. i døgnet...

Læs også