Bankinvest tabte mindst

BANKINVEST Fjernøsten har i det faldende marked i april været kategoriens mest robuste med et afkast på -2,40 pct.

Porteføljens sammensætning med en stor eksponering mod de interessante, men også risikobetonede markeder Kina og Indien kan ellers synes meget offensiv, men chief-portfolio-manager Thue Isen forklarer, at man inden for disse lande har et meget defensivt sektor- og aktievalg, så man samlet vurderes at have en neutral risikoprofil i forhold til det valgte benchmark. »Det er også bemærkelsesværdigt, at vi har klaret os pænt, når porteføljen er undervægtet i det meget defensive australske marked og nulvægtet i Taiwan,« siger Thue Isen. Han erkender, at styrken af den aktuelle usikkerhed i markedet er kommet lidt bag på Bankinvest-teamet, men at han er fortrøstningsfuld over for det langsigtede perspektiv for Fjernøsten-aktier. Dels fordi rentestigningen grundlæggende er sund og forklaret af den underliggende økonomiske vækst. Dels fordi de fjernøstlige økonomier nu har overskud på valutabalancen, og virksomhederne har brugt perioden siden Asien-krisen til at betale deres gæld ned. Og endelig fordi selskaberne er attraktivt prisfastsat i et globalt perspektiv.

Læs også