Milliardoverskud i Lundbeck-fonden

Lundbeck-fonden, der ejer de bestemmende aktieposter i Lundbeck og Chr. Hansen Holding, kan nu hælde endnu flere millioner i den i forvejen bugnende pengetank.

Sidste år tjente Lundbeck-fonden og dens helejede LFI-datterselskab 1,235 mia. kr., fremgår det af fondens årsskrift. Det er en fremgang i forhold til året før på mere end 40 pct., da overskuddet endte på 867 mio. kr.

Stigningen skyldes primært, at LFI-datterselskabet, som sidder på de dominerende aktieposter i de to børsnoterede selskaber Lundbeck og Chr. Hansen Holding, har klaret sig væsentligt bedre end i 2002...

Læs også