Satsning på enkeltaktier

DANSKE Invest Fjernøsten har for nylig skiftet rådgiver til Aberdeen Asset Management, som med base i Singapore følger markedet og de enkelte selskaber meget nært.

Investment director Peter Hames fra Aberdeen Asset Management forklarer, at ledelsen fra alle selskaber, som er potentielle investeringsmuligheder, bliver besøgt, og ud over en vurdering af selskabets vækstpotentiale lægger man vægt på ledelsens kvalitet, corporate governance, gennemskuelighed og selvfølgelig finansiel kvalitet. Investeringsstilen tager udpræget sit udgangspunkt i aktievalget, og periodevis kan porteføljen derfor afvige markant fra sektor- og landevægtene i benchmark. »Vi er ikke benchmark-drevet, men vi har selvfølgelig en risikokontrol, som medvirker til at stabilisere afkastudviklingen,« siger Peter Hames. Han bemærker dog, at potentialet og udviklingen for dominerende enkeltaktier i flere af de asiatiske lande afviger stærkt fra potentialet og udviklingen på makroplan i de repektive lande. Han lægger i øvrigt vægt på at være langsigtet investor, hvor den aktuelle uro omkring Kina, Indien, oliepris og amerikansk rente ikke bekymrer så meget for det langsigtede perspektiv for regionen. Peter Hames vurderer regionens potentiale som meget stort.

Læs også