Kort nyt

Ny havnefront på solskinsøen HAVNE Ønskesedlen er lang - og ideerne mangfoldige fra de organisationer, foreninger og privatpersoner, der interesserer sig for de bornholmske havnes fremtid.

Bornholms regionskommune har efterlyst ideer til, hvad de bornholmske havne kan bruges til, nu da fiskeriet ikke længere er, hvad det var engang. Der er dukket 12 breve op hos administrationen med så forskellige underskrivere som Bornholms Træbådelaug og Rønne Havn, oplyser DR Bornholm. Også ønskerne afspejler de forskelligartede bud på fremtiden. Kulturmiljørådet for Bornholm ønsker eksempelvis, at alle havnene skal betragtes som kulturmiljøer, mens en bruger af Bølshavn blot vil gøre opmærksom på, at molerne dér godt kunne trænge til en renovering. /ritzau/

Dulgte mål og visioner

ARBEJDSMARKED Ledere på danske virksomheder er for dårlige til at melde ud om virksomhedens mål og strategi. Det skaber utryghed blandt de ansatte, viser ny undersøgelse. Flere end halvdelen af de ansatte i danske virksomheder føler sig utrygge ved deres kolleger. 59 pct. mener, at kollegerne i deres afdeling modarbejder hinanden. Det er utryk for, at ledelsen ikke formår at formidle virksomhedens mål og visioner, fastslår FranklinCovey nordic approach, der står for undersøgelsen. Under halvdelen af de adspurgte kender virksomhedens mål og endnu færre baggrunden for disse. Undersøgelsen viser også, at der er stor forskel på medarbejdernes og ledelsens opfattelse af konkurrence. Når toplederne taler om konkurrence, tænker de på andre konkurrerende virksomheder, mens der er pæn sandsynlighed for, at medarbejderne tænker på kollegaen. /ritzau/

Råd til utilfredse Tele2-kunder

TELE Mens Tele2 efterforskes af politiet for aggressiv markedsføring, kan deres kunder gå til Teleankenævnet, hvis de ønsker at opsige aftalen med teleselskabet. Det oplyser økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) i flere svar til Jette Bergenholz Bautrup (S). Flere hundrede kunder klagede sidste år til Forbrugerinformationen og -styrelsen, fordi Tele2's sælgere havde fået dem til at underskrive aftaler foran banegårde og butikker. Kunderne troede, at de bad om materiale, men skiftede til Tele2 fra andre teleselskaber. I august anmeldte Forbrugerombudsmanden Tele2 til politiet for brud på markedsføringsloven, oplyser han. /ritzau/

Faglig uro på stålværket

ARBEJDSMARKED Der er opstået uro på Dansteel A/S i Frederiksværk blot halvandet år efter, at virksomheden har etableret sig på det konkursramte stålvalseværk, skriver Frederiksborg Amts Avis fredag. De ansatte mener, de er sat ud på et sidespor af de russiske ejere, fordi de ikke kan få tilladelse til at indvælge en repræsentant i bestyrelsen og få indsigt i ledelsens dispositioner. Samtidig udtrykker medarbejderne utilfredshed med lønnen. Ifølge SiD-formand Jørgen Andersen har 25 ansatte forladt virksomheden de seneste fire-fem måneder i protest mod personalepolitikken, og formanden udtrykker bekymring for virksomhedens fortsatte eksistens, medmindre der rettes op på skævhederne i tråd med de normer og traditioner, der gælder for det danske arbejdsmarked. Pelle Dresler, der er talsmand for funktionærgruppen, oplyser, at alle medarbejdergrupper har et lønefterslæb på mellem otte og 14 pct. Og det, mener han, bør der rettes op på. /ritzau/

Intet weekendforbud mod gylle

LANDBRUG Landmænd må stadig gerne sprede gylle i wekenden og på helligdage, men ikke nærmere end 200 meter fra byzoner, sommerhus-områder samt landzoner, som er udlagt til boliger. Landmændene skal tage hensyn til naboerne og have særdeles gode grunde til at sprede gylle i weekenden. Det oplyser miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) i et svar til Jytte Wittrock (S). Landmænd kan sprede gylle i weekenden, hvis der ventes regn efter tørke. Så udnyttes kvælstoffet bedre, og gyllens lugtgener forsvinder næsten omgående. Derfor vil et forbud være ufleksibelt, påpeger han. »Men det er min helt klare opfattelse, at det skal være særdeles velbegrundet, hvis man som landmand vælger udbringning i weekenden,« siger han. /ritzau/

Færøernes lakseopdræt skånes

EU Færøernes hårdt ramte havbrugsejere kan formentlig ånde lettet op, efter at EU har droppet et forslag om en ekstra told på 15 pct. på opdrættede laks og ørreder, som EU-landene køber fra ikkemedlemslande, heriblandt Færøerne. Ekstratolden ville ifølge færøske vurderinger have betydet dødsstødet for det i forvejen kriseramte færøske lakseopdrætserhverv. I stedet for den ekstra told har EU-landene besluttet at indføre kvoter. Størrelsen på disse ventes dog først at foreligge om nogle uger. Havbruget udgør Færøernes næststørste eksporterhverv og er røget ud i en svær krise, som dels skyldes lave laksepriser på det internationale marked, dels trusler fra EU om sagsanlæg for dumping samt ikke mindst en meget smitsom sygdom blandt fiskene, som stadigvæk hærger. /ritzau/

..

Læs også