Århusiansk bidrag til revolutionen

Molekylære supercomputere, organiske farveskærme og biler med selvrensende lak. Nanoteknologi er fremtiden, og iNANOcentret ved Aarhus Universitet har netop gjort bemærkelsesværdige fremskridt.

Forskere på iNANO-Centret ved Aarhus Universitet har taget et opsigtvækkende skridt i retning mod den næste industrielle revolution båret af nanoteknologi.

Nanoteknologi er opstået i grænseområdet mellem fysik, kemi og biologi og handler om at kontrollere atomer og molekyler og organisere dem i nye strukturer, som giver potientielt enestående egenskaber. Såvel nationale som internationale eksperter på området vurderer, at strukturerne med tiden vil kunne udnyttes til for eksempel at skabe medicinske mirakler eller molekylære supercomputere...

Læs også