Midtinvest går egne veje

MIDTINVESTS afdeling, der investerer i fjernøstlige aktier, adskiller sig fra de fleste andre afdelinger i kategorien ved at have både Japan og Australien i investeringsuniverset.

Afdelingens investeringer i de to lande udgør samlet omkring tre fjerdedele af formuen fordelt med 62 pct. i Japan og 13-14 pct. i Australien. Vægtene er stort set neutrale i forhold til benchmarket MSCI AC Asia Pacific, hvilket generelt gør sig gældende for porteføljen på lande- og brancheniveau. Porteføljemanager John Christensen forklarer, at der i aktieudvælgelsen inden for de enkelte brancher lægges stor vægt på kvaliteten af selskaberne, hvilket afspejles i porteføljen ved, at de store selskaber er stærkt repræsenteret. I den seneste tids nervøse aktiemarkeder i Fjernøsten har den store eksponering i de større selskaber, med typisk mindre volatile aktiekurser, haft en positiv effekt på afdelingens afkast. Generelt betragter John Christensen også potentialet i regionen som positivt. Den japanske økonomi viser tegn på fremgang, dels drevet af væksten i Kina og dels af spirende optimisme i den indenlandske økonomi. Midtinvest er i færd med at etablere en ny Kina-afdeling, tegning af beviser finder sted fra 7. juni.

Læs også