Ridser i investerings-lakken

Investorerne skal være meget opmærksomme på risikoprofilen. Formuepleje har sikret sine investorer pæne afkast de senere år, men gevinsterne er ikke gratis.

Selv om Formuepleje sammenligner sig med investeringsforeninger, har de en helt anden risikoprofil. Det skal man som investor være opmærksom på.

»Stigende renter betyder faldende kurser på obligationer. Når man gearer obligationsbaserede investeringer, kan tabene blive betydelige. Jeg er bange for, at mange slet ikke ved, hvor stor risikoen er ved den slags investeringer, fordi de ofte bliver sammenlignet med investeringsforeninger,« siger Anders Andersen, investeringschef i Sydbank. Sydbank tilbyder selv gearede investeringer og mener ikke, at Formueplejes koncept er dårligt. Kunder skal blot være opmærksomme på risikoen...

Læs også