Fokus på mindre sager om økonomisk kriminalitet

Formelt set burde systemet og det net, som der lægges ud for at finde og strafforfølge også de "mindre" økonomisk kriminelle, virke. Det gør det bare ikke. Det er klart, at der i ny og næ efterforskes og rejses sager af denne art, men det sker sjældent.

De store økonomiske forbrydelser skal nok blive efterforsket, tiltale blive rejst og domfældelse finde sted - hvis det altså var forbrydelser. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet - bagmandspolitiet i daglig tale - tager sig af Nordisk Fjer-sager, Claus Riskær Petersen-sager, Midtbank-sager o.s.v. Nogle gange har det været diskuteret, om domstolene nu også var gearet til at behandle de mere komplicerede af slagsen, skulle man anvende særligt sagkyndige domsmænd? Kunne og burde sagsbehandlingstiden speedes op? O.s.v. Men i det store og hele fungerer indsatsen på dette niveau.

Der er imidlertid også et andet niveau: mindre sager om økonomisk kriminalitet. Virksomhedsejere, der ser lidt let på skattelovgivningens regler, virksomhedsejere, der op til en konkurs fjerner nogle aktiver, begunstiger lidt familie på de øvrige kreditorers bekostning, personer, der laver lidt småfifleri (nogle ville måske kalde det bedrageri) over for kunderne, personer, der laver bogførings- og regnskabsfusk i forbindelse med de øvrige lyssky aktiviteter o.s.v. - hvad med dem? Hvem tager sig af deres kriminalitet og sørger for at den bliver efterforsket og retsforfulgt?..

Læs også