A.P. Møller-fond vokser støt

A.P. Møllers almenfond fik i 2003 et overskud på 7,4 mia. kr. Det massive overskud skyldes fondens ejerskab af 40,65 pct. af aktierne i A.P. Møller - Mærsk

Sidste år var et godt år for A.P. Møller, og dermed et godt år for den velgørende fond, som ejer 40,65 pct. af aktierne i A.P. Møller - Mærsk A/S.

Almenfonden - eller »A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almen formaal« - fik et rekordoverskud på 7,4 mia. kr. Det bringer fondens egenkapital op på 38,9 mia. kr. Tallene fremgår af fondens regnskab, som netop er blevet offentliggjort...

Læs også