Vågent øje skal styrke sikkerheden til søs

Kystradar, anråb af alle skibe, automatisk skibsidentifikation og særlig kontrol med risikable transporter er nøgleord i regeringens handlingsplan.

60.000 fragtskibe gennem de sårbare danske farvande år ud og år ind udgør en evig fare for en alvorlig søulykke. Det er baggrunden for den handlingsplan for at øge sikkerheden for skibstrafikken gennem danske farvande, som Forsvarsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet offentliggjorde onsdag.

I internationalt regi er det vedtaget, at store skibe skal udstyres med et system til automatisk identifikation, kaldet AIS. Det system skal i Danmark udvides med landbaserede systemer og kobles til kystradarer, som samlet set kan give et centralt overblik over og overvågning af skibstrafikken overalt i de danske farvande...

Læs også