Génsplejset korn må snart dyrkes i Danmark

Greenpeace raser, mens forskerne påpeger, at netop de gensplejsede afgrøder kan løse en stor del af Europas miljøproblemer.

De génsplejsede afgrøder rykker stadig tættere på Danmark. Onsdag indgik regeringen et bredt forlig om dyrkning af génsplejsede afgrøder i Danmark. Med forliget bliver der fastsat klare regler for, hvordan de såkaldte GMO'er skal dyrkes, så det ikke skader eksempelvis økologiske afgrøder. Forliget kommer kun en uge efter, at EU-Kommissionen for første gang i fem år gav tilladelse til, at en génsplejset fødevare - majs på dåse - må sælges i EU.

Flere godkendelser af génsplejsede fødevarer er på vej i EU, og forliget mellem regeringen, SF, S og R er et vigtigt skridt på vejen til, at der også kan dyrkes génmodificerede planter på danske marker. Mens udviklingen vækker vrede hos Greenpeace og andre grønne organisationer, ser forskningsprofessor Preben Bach Holm, Danmarks JordbrugsForskning, en lang række muligheder i teknologien:..

Læs også