Putin vil fordoble BNP på seks år

Det var den russiske økonomi, der helt prægede præsident Putins årlige tale om nationens tilstand. Rusland skal styrke sin infrastruktur og udbygge sin transport, og præsidenten nævnte, at et nordeuropæisk gas pipeline-system via de baltiske lande samt en integrering af de russiske veje i det europæiske vejnet har høj prioritet. Landets bruttonationalprodukt skal fordobles frem til 2010.

Moskva

Det var retningslinjerne for Ruslands økonomiske politik, der var bærende i præsident Vladimir Putins tale i går om nationens tilstand - og ikke mindst relationerne til Vesteuropa med hensyn til udbygning af infrastuktur og transport...

Læs også